Mest Kunskap med bas i Sundsvall erbjuder utbildningar/föreläsningar inom företagsekonomi, presentationsteknik och projektledning.
Företaget drivs av Lars Löfgren, utbildad civilekonom och pedagog (leg. gymnasielärare).
 
Kontakt: lars@mestkunskap.se