Marknadsföring

50s TV commercialMarknadsföringskurs, flera tillfällen

Marknadsföring är ett område som berör både små och stora företag. Denna kurs ger en grundläggande genomgång av marknadsföring som helhet. Marknadsföring handlar helt enkelt om att öka förutsättningarna till att bli ett lönsamt och framgångsrikt företag. Vi går igenom ett antal områden och moment som du som är intresserad av marknadsföring bör känna till.  Några av de inslag som  ingår är affärsidé, varumärke, köpbeteende, försäljning, kundvård, relationer, marknadskommunikation, prissättning, strategier, trender, konkurrens, samarbete/allianser, socialt ansvar, lagar och regler.

Kursen är populär bland utbildningsföretag  och utbildningar som anlitar Mest Kunskap som extern utbildare till deras kunder/studenter. Organisationer och företag väljer även denna kurs som kompetensutveckling till deras medarbetare.

Kontakta Mest Kunskap för ytterligare information!