Enkät & utvärdering

iStock_000005344297XSmall enkätKurs i enkät & utvärdering, 1 eller flera tillfällen

Att utforma och konstruera en korrekt enkät är av stor betydelse om du vill få fram ett relevant beslutsunderlag. Enkäter används bland annat vid marknadsundersökningar, utbildningar och personalutvärderingar. Enkäter och utvärderingar kan konstrueras på många olika sätt. Vi beskriver konstruktionsprocessen och ger värdefulla tips & råd som ökar förutsättningarna till en lyckad enkät/utvärdering.

Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.  Kursen kan genomföras vid ett tillfälle eller fördelas på ett antal kortare tillfällen.

Kursen är populär bland utbildningsföretag  och utbildningar som anlitar Mest Kunskap som extern utbildare till deras kunder/studenter. Organisationer och företag väljer även denna kurs som kompetensutveckling till deras medarbetare.

Kontakta Mest Kunskap för ytterligare information!